Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2008 og 2009

Tærskelværdierne for 2008 og 2009 blev offentliggjort den 13.12.2007 i meddelelse 2007/C 301/01.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

 

Tjenesteydelser
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

 

 991.589 kr.

 

 1.535.844 kr.

 

2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526

 1.535.844 kr.

 

1.535.844 kr.

 3. Deltjenesteydelser:

 

 596.444 kr.

 

596.444 kr.

  

Vareindkøb
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Varekøb:

 

991.589 kr.

 

 1.535.844 kr.

 

2. Delydelser, varer

 

 596.444 kr.

 

 596.444 kr.

 

 3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V:

 991.589 kr.

 

 

4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V:

 

 1.535.844 kr.

 

 

 

Bygge- og anlæg
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter: 

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

 1. Bygge- og anlægsarbejder:

 

 38.396.109 kr.

 

 38.396.109 kr.

 

 2. Koncessioner, jf. art. 56:

 

 38.396.109 kr.

 

 38.396.109 kr.

 

 3. Delarbejder:

 

 7.455.555 kr.

 

 7.455.555 kr.

 

  

Forsyningsvirksomheder
Direktiv nr. 2004/17/EF

 

1. Varekøb og tjenesteydelser:

 3.071.689 kr.

 2. Bygge- og anlægsarbejder:

 38.396.109 kr.

 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

 596.444 kr.

 4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

 7.455.555 kr.

  

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår.

1. Tjenesteydelser: 

 5.573.918 kr.

 

2. Varekøb:

 

 5.573.918 kr.

 

3. Bygge- og anlægsarbejder: 

 38.396.109 kr.