Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2006 og 2007

Tærskelværdierne for 2006 og 2007 blev offentliggjort den 22.12.2005 i meddelelse 2005/C 325/09.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Tjenesteydelser
Direktiv nr. 2004/18/EF

 

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

 1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

 1.019.516 kr.

 

 1.570.203 kr.

2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526

 1.570.203 kr.

 

 1.570.203 kr.

 

3. Deltjenesteydelser:

 595.338 kr.

 

 595.338 kr.

 

Vareindkøb
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

 1. Varekøb:

 1.019.516 kr.

 1.570.203 kr.

 2. Delydelser, varer

 595.338 kr.

 

 595.338 kr.

 3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V:

 1.019.516 kr.

 

 

 4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V:

 1.570.203 kr.

 

 

  

Bygge- og anlæg
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

 1. Bygge- og anlægsarbejder:

 

 39.277.401 kr.

 

39.277.401 kr.

 

 2. Koncessioner, jf. art. 56:

 39.277.401 kr.

 

 39.277.401 kr.

 

 3. Delarbejder:

 7.441.721 kr.

 

 7.441.721 kr.

 

   

Forsyningsvirksomheder
Direktiv nr. 2004/17/EF

 

1. Varekøb og tjenesteydelser:

 3.140.406 kr.

2. Bygge- og anlægsarbejder:

 39.277.401 kr.

3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

 595.338 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

 7.441.721 kr. 

 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår. 

1. Tjenesteydelser:

5.573.918 kr.

2. Varekøb:

 5.573.918 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

 39.277.401 kr