Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2005

I forbindelse med indførelsen af nye udbudsdirektiver i 2004 (2004/17/EF og 2004/18/EF), udstedte Kommissionen en ny forordning (1874/2004) om tærskelværdierne for 2005. Justeringen skete for at sikre, at tærskelværdierne levede op til de aftaler, som EU har med andre WTO-lande om konkurrenceudsættelse af offentlige kontrakter.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Tjenesteydelser
"Direktiv nr. 2004/18/EF"

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

1.144.511 kr.

1.753.926 kr.

2. Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526

1.753.926 kr.

1.753.926 kr.

3. Deltjenesteydelser:

594.551 kr.

594.551 kr.

 

Vareindkøb
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Varekøb:

1.144.511 kr.

1.753.926 kr.

2. Delydelser, varer

594.551 kr.

594.551 kr.

3. Varekøb på forsvars-området omfattet af bilag V:

1.144.511 kr.

 

4. Varekøb på forsvars-området ikke omfattet af bilag V:

1.753.926 kr.

 

 

Bygge- og anlæg
Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter: 

1. Bygge- og anlægsarbejder:

44.019.088 kr.

44.019.088 kr.

2. Koncessioner, jf. art. 56:

44.019.088 kr.

44.019.088 kr.

3. Delarbejder:

7.431.891 kr.

7.431.891 kr.

 

Forsyningsvirksomheder
Direktiv nr. 2004/17/EF

1. Varekøb og tjenesteydelser:

3.515.284 kr.

2. Bygge- og anlægsarbejder:

44.019.088 kr.

3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

594.551 kr.

 

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.431.891 kr.

 

 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår

1. Tjenesteydelser:

5.573.918 kr. 

2. Varekøb:

5.573.918 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

44.019.088 kr.