Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2004

Tærskelværdier for perioden 1/1-2004 til 31/12-2004. Tærskelværdierne er excl. moms.  

Tjenesteydelsesdirektivet
Direktiv nr. 92/50/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bilag I A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

1.144.617 kr.

1.760.949 kr.

2. Bilag I B tjenesteydelser samt tjenesteydelser under bilag I A, kategori 5 og 8:

1.486.378 kr.

1.486.378 kr.

3. Deltjenesteydelser:

594.551 kr.

594.551 kr.

 

Vareindkøbsdirektivet
Direktiv nr. 93/36/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter: 

Varekøb:

1.144.617 kr.

 1.760.949 kr.

 

Bygge- og anlægsdirektivet
Direktiv nr. 93/37/EØF

Statslige kontrakter: 

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bygge- og anlægsarbejder:

44.023.723 kr.

44.023.723 kr.

2. Koncessioner, jf. art. 1d og 3:

37.159.453 kr.

37.159.453 kr.

3. Delarbejder:

7.431.891 kr.

7.431.891kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Direktiv nr. 93/38/EF

De forskellige former for ordregivere omfattet af direktivet:

 

A. Drikkevands- og elektricitetsforsyning, tilrådighedsstillelse af terminaler for transport til vands og i luften (fx havne og lufthavne) samt drift af net til bytransport (bybane, bus mv.)

1. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI A (undtaget de i pkt. 2 nævnte):

3.521.898 kr.

2. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI B samt tjenesteydelser under bilag XVI A, kategori 5 og 8:

2.972.756 kr.

3. Varekøb:

3.521.898 kr.

4. Bygge- og anlægsarbejder:

44.023.723 kr.

5. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.431.891 kr.

 

B. Øvrige former for virksomhed omfattet af direktivet (tilvejebringelse og drift af forsyningsnet til gas og varme, udvinding af olie, gas, kul mv. samt drift af andre net, fx til jernbanetransport):

1. Tjenesteydelser:

2.972.756 kr.

2. Varekøb:

2.972.756 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.159.453 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.431.891 kr.

 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår

1. Tjenesteydelser:

5.573.918 kr.

2. Varekøb:

5.573.918 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.159.453 kr.