Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2002 og 2003

Tærskelværdierne er excl. moms. 

Tjenesteydelsesdirektivet
Direktiv nr. 92/50/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bilag I A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

1.209.390 kr.

1.860.600 kr.

2. Bilag I B tjenesteydelser samt tjenesteydelser under bilag I A, kategori 5 og 8:

1.490.381 kr.

1.490.381 kr.

3. Deltjenesteydelser:

596.153 kr.

596.153 kr.

 

Vareindkøbsdirektivet
Direktiv nr. 93/36/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter: 

Varekøb:

1.209.390 kr.

1.860.600 kr.

 

Bygge- og anlægsdirektivet
Direktiv nr. 93/37/EØF

Statslige kontrakter: 

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bygge- og anlægsarbejder:

46.515.012 kr.

46.515.012 kr.

2. Koncessioner, jf. art. 1d og 3:

37.259.536 kr.

37.259.536 kr.

3. Delarbejder:

7.451.907 kr.

7.451.907 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Direktiv nr. 93/37/EØF

De forskellige former for ordregivere omfattet af direktivet: 

 

A. Drikkevands- og elektricitetsforsyning, tilrådighedsstillelse af terminaler for transport til vands og i luften (fx havne og lufthavne) samt drift af net til bytransport (bybane, bus mv.)

1. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI A (undtaget de i pkt. 2 nævnte):

3.721.201 kr.

2. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI B samt tjenesteydelser under bilag XVI A, kategori 5 og 8:

2.980.763 kr.

3. Varekøb:

3.721.201 kr.

4. Bygge- og anlægsarbejder:

46.515.012 kr.

5. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.451.907 kr.

 

B. Øvrige former for virksomhed omfattet af direktivet (tilvejebringelse og drift af forsyningsnet til gas og varme, udvinding af olie, gas, kul mv. samt drift af andre net, fx til jernbanetransport):

1. Tjenesteydelser:

2.980.763 kr.

2. Varekøb:

2.980.763 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.259.536 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.451.907 kr.

 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår

1. Tjenesteydelser:

5.588.930 kr.

2. Varekøb:

5.588.930 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.259.536 kr.