Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2000 og 2001

Tærskelværdierne er excl. moms. 

Tjenesteydelsesdirektivet
Direktiv nr. 92/50/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bilag I A tjenesteydelser (undtaget de under pkt. 2 nævnte tjenesteydelser):

1.042.054 kr.

1.603.158 kr.

2. Bilag I B tjenesteydelser samt tjenesteydelser under bilag I A, kategori 5 og 8:

 1.496.000 kr.

1.496.000 kr.

3. Deltjenesteydelser:

598.400 kr.

598.400 kr.

 

Vareindkøbsdirektivet
Direktiv nr. 93/36/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

Varekøb:

1.042.054 kr.

1.603.158 kr.

 

Bygge- og anlægsdirektivet
Direktiv nr. 93/37/EØF

Statslige kontrakter:

Amtskommunale og kommunale kontrakter:

1. Bygge- og anlægsarbejder:

40.078.984 kr.

40.078.984 kr.

2. Koncessioner, jf. art. 1d og 3:

37.400.000 kr.

37.400.000 kr.

3. Delarbejder:

7.480.000 kr.

7.480.000 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Direktiv nr. 93/37/EØF

De forskellige former for ordregivere omfattet af direktivet:

 

A. Drikkevands- og elektricitetsforsyning, tilrådighedsstillelse af terminaler for transport til vands og i luften (fx havne og lufthavne) samt drift af net til bytransport (bybane, bus mv.)

1. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI A (undtaget de i pkt. 2 nævnte):

3.206.324 kr.

2. Tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag XVI B samt tjenesteydelser under bilag XVI A, kategori 5 og 8:

2.992.000 kr.

3. Varekøb:

3.206.324 kr.

4. Bygge- og anlægsarbejder

40.078.984 kr.

5. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.480.000 kr.

 

B. Øvrige former for virksomhed omfattet af direktivet (tilvejebringelse og drift af forsyningsnet til gas og varme, udvinding af olie, gas, kul mv. samt drift af andre net, fx til jernbanetransport):

1. Tjenesteydelser:

2.992.000 kr.

2. Varekøb:

2.992.000 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.400.000 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.480.000 kr.

 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

Gælder for alle udbudsdirektiverne

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår.

1. Tjenesteydelser:

5.610.000 kr.

2. Varekøb:

5.610.000 kr.

3. Bygge- og anlægsarbejder:

37.400.000 kr.