Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2020 og 2021

Her finder du tærskelværdierne for 2020 og 2021.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2019/1828/EU, 2019/1829/EU, 2019/1827/EU og 2019/1830/EU af 30. oktober 2019, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2020.

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Udbud efter direktiver:

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.036.259 kr.

1.595.391 kr.

Delydelser: 

596.408 kr.

596.408 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III):       

5.591.325 kr.

5.591.325 kr.

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.036.259 kr. 1.595.391 kr.
Delydelser:  596.408 kr. 596.408 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.036.259 kr.  
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.595.391 kr.  

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

39.884.785 kr.

39.884.785 kr.

Delarbejder:

7.455.100 kr.

7.455.100 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.190.783 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.455.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.408 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.455.100 kr.

 

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:    

3.190.783 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

39.884.785 kr.

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

596.408 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.455.100 kr.

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

39.884.785 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.