Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2018 og 2019

Her finder du de gældende tærskelværdier for 2018 og 2019 samt tidligere tærskelværdier.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 i meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Udbud efter direktiver:

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
Almindelige tjenesteydelser:

1.072.094 kr.

1.645.367 kr.

Delydelser: 

595.608 kr.

595.608 kr.

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)       

5.583.825 kr.

5.583.825 kr.

 

 

 

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer

   
Vareindkøb:  1.072.094 kr.   1.645.367 kr.
Delydelser:  595.608 kr. 595.608 kr.
Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.072.094 kr.  
Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.645.367 kr.  

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

41.305.415 kr.

41.305.415 kr

Delarbejder:

7.445.100 kr.

7.445.100 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

 

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser:  3.298.179 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.445.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.445.100 kr.

 

Forsvarsdirektivet

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varekøb og tjenesteydelser:    

3.298.179 kr.

Bygge- og anlægsarbejder:

41.305.415 kr. 

Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

595.608 kr.

Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.445.100 kr.

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter:

41.305.415 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.