Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2016 og 2017

Se tærskelværdier for 2018-2019  

Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Udbud efter direktiver:

 Udbudsloven

Statslige myndigheder:         

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Tjenesteydelser    
1. Almindelige tjenesteydelser:

1.006.628 kr.

1.558.409 kr.

2. Delydelser: 

596.520 kr.

596.520 kr.

3. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)       

5.592.375 kr.

5.592.375 kr.

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:          

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer    
1. Vareindkøb:  1.006.628 kr   1.558.409 kr.
2. Delydelser:  596.520 kr. 596.520 kr.
3. Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:                                               1.006.628 kr.  
4. Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:  1.558.409 kr.  

 

Udbudsloven

Statslige myndigheder:           

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

1. Bygge- og anlægsarbejder:                                                                                                        

38.960.213 kr.

38.960.213 kr

2. Delarbejder:

7.456.500 kr.

7.456.500 kr.

 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

1. Varer og tjenesteydelser:  3.116.817 kr.
2. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII):                                      7.456.500 kr.
3. Bygge- og anlægsarbejder: 38. 960.213 kr.
4. Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.520 kr.
5. Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.456.500 kr.

 

Forsvarsdirektivet                                   

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

1. Varekøb og tjenesteydelser:    

3.116.817 kr.

2. Bygge- og anlægsarbejder:

38.960.213 kr. 

3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):    

596.520 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.456.500 kr.

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU                                        

 

Koncessionskontrakter

38.960.213 kr.