Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2014 og 2015

Se tærskelværdier for 2018-2019

Ved Kommissionens Forordning nr. 1336/2013/EU af 13. december 2013 er tærskelværdierne i EU-udbudsdirektiverne ændret med virkning fra 1. januar 2014. Kommissionen har den 14.12.2013 i meddelelse 2013/C 366/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Udbud efter direktiver:


     

Udbudsdirektivet

Direktiv nr. 2004/18/EF 

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Tjenesteydelser    

1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget tjenesteydelser i kategori 8 og de tjenesteydelser i kategori 5 hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526):

998.019 kr.

1.541.715 kr.

2. Bilag II A tjenesteydelser i kategori 8 og kategori 5 (kun CPV-positioner der svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526): 

1.541.715 kr. 

1.541.715 kr. 

3. Bilag II B tjenesteydelser: 

1.541.715 kr.

1.541.715 kr. 

4. Delydelser: 

595.832 kr.

 595.832 kr.


     

Direktiv nr. 2004/18/EF 

Statslige myndigheder: 

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

Varer    
1. Vareindkøb:  998.019 kr. 1.541.715 kr.
2. Delydelser:  595.832 kr. 595.832 kr. 
3. Varekøb på forsvarsområdet omfattet af bilag V:  998.019 kr.  
4. Varekøb på forsvarsområdet ikke omfattet af bilag V:  1.541.715 kr.  

     

Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige myndigheder: 

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

 

 

1. Bygge- og anlægsarbejder:

38.624.809 kr.

38.624.809 kr.

2. Koncessioner:

38.624.809 kr.

38.624.809 kr.

3. Delarbejder:

7.447.900 kr.

7.447.900 kr.


   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv nr. 2004/17/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.

1. Varer og tjenesteydelser:  3.083.431 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder: 38.624.809 kr.
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.832 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.447.900 kr.

   

Forsvarsdirektivet

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 

1. Varekøb og tjenesteydelser:  3.083.431 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder:  38.624.809 kr. 
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):  595.832 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.447.900 kr.

 


 

Vejledende forhåndsmeddelelser:

   

Gælder for udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet 

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår 

1. Tjenesteydelser: 5.573.918 kr.
2. Varekøb: 5.573.918 kr.
3. Bygge- og anlægsarbejder: 37.245.500 kr.

 

En vejledende forhåndsmeddelelse er en oversigt over ordregiverens anskaffelser/arbejder i det kommende år. En sådan bør offentliggøres i EU-tidende, såfremt summen af disse anskaffelser inden for ensartede kategorier i det kommende år overstiger tærskelværdien for vejledende forhåndsmeddelelser.