Tidligere års tærskelværdier

Tærskelværdier 2012 og 2013

Ved Kommissionens Forordning nr. 1251/2011/EU af 30. november 2011 er tærskelværdierne i EU-udbudsdirektiverne ændret med virkning fra 1. januar 2012. Kommissionen har den 03.12.2011 i meddelelse 2011/C 353/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Udbud efter direktiver:


     

Udbudsdirektivet

Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   
1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget tjenesteydelser i kategori 8 og de tjenesteydelser i kategori 5 hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526):  968.383 kr. 1.489.820 kr.
2. Bilag II A tjenesteydelser i kategori 8 og kategori 5 (kun CPV-positioner der svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526):  1.489.820 kr.  1.489.820 kr. 
3. Bilag II B tjenesteydelser:  1.489.820 kr. 1.489.820 kr. 
3. Delydelser:  595.928 kr. 595.928 kr. 

     

Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer

   
1. Vareindkøb:  968.383 kr. 1.489.820 kr.
2. Delydelser:  595.928 kr. 595.928 kr. 
3. Varekøb på forsvarsområdet omfattet af bilag V:  968.383 kr.  
4. Varekøb på forsvarsområdet ikke omfattet af bilag V:  1.489.820 kr.  

     

Direktiv nr. 2004/18/EF

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

   
1. Bygge- og anlægsarbejder: 37.245.550 kr. 37.245.500 kr.
2. Koncessioner: 37.245.550 kr. 37.245.500 kr.
3. Delarbejder: 7.449.100 kr. 7.449.100 kr.

   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv nr. 2004/17/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv. 

1. Varer og tjenesteydelser:  2.979.640 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder: 37.245.500 kr.
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.928 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.449.100 kr.

   

Forsvarsdirektivet

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

1. Varekøb og tjenesteydelser:  2.979.640 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder:  37.245.500 kr. 
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):  595.928 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.449.100 kr.

 


Vejledende forhåndsmeddelelser: 

   

Gælder for udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet

Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår

1. Tjenesteydelser: 5.573.918 kr.
2. Varekøb: 5.573.918 kr.
3. Bygge- og anlægsarbejder: 37.245.500 kr.

 

En vejledende forhåndsmeddelelse er en oversigt over ordregiverens anskaffelser/arbejder i det kommende år. En sådan bør offentliggøres i EU-tidende, såfremt summen af disse anskaffelser inden for ensartede kategorier i det kommende år overstiger tærskelværdien for vejledende forhåndsmeddelelser.