Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Tilbudsloven

Nej. Ordregiveren er ikke forpligtet til at identificere alle tilbuddenes forbehold ved åbningen af tilbuddene. Der menes med formuleringen, at tilbudsgiverne er berettiget til at blive bekendt med budsummerne, og de eventuelle forbehold, som kan identificeres i umiddelbar tilknytning til åbningen. Det vil fx være åbenbare forbehold, som fremgår af et særskilt bilag, og ikke forbehold, som først kan identificeres efter en grundig gennemgang af tilbuddene.

Der er ikke længere en ret til fysisk tilstedeværelse ved åbning af tilbud. Det er ordregiver, der afgør, hvordan oplysningerne gives mest hensigtsmæssigt, herunder om de gives automatisk eller efter konkret anmodning fra tilbudsgivere. I ”umiddelbar tilknytning til åbningen” betyder som udgangspunkt, at oplysningerne skal gives den samme dag.