Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Ændringer af udbudsmaterialet

Nej. Offentliggørelse af ændringer på passende vis indebærer, at alle rimeligt oplyste og normalt påpasselige tilbudsgivere kan få kendskab til ændringerne under de samme omstændigheder og på samme tidspunkt.

For offentlige udbud kan offentliggørelse ske ved offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om den pågældende ændring.

I procedurer, hvor der foretages en udvælgelse blandt de kvalificerede ansøgere, kan ordregiver nøjes med at offentliggøre ændringerne blandt de udvalgte deltagere. Dette behøver ikke blive foretaget ved offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende, men kan offentliggøres på samme måde, som den sædvanlige afvikling af en udbudsprocedure tilsiger, fx via et elektronisk udbudssystem.

Der ændres ikke på, at ordregiver ikke må ændre grundlæggende elementer i udbuddet. Lovændringen gør det i forbindelse med konkurrencepræget dialog muligt at foretage ændringer af mindstekrav og kriterierne for tildeling i de situationer, hvor ændringerne ikke udgør grundlæggende elementer.