Spørgsmål og svar om udbudsloven pr. 1. juli 2022

Aktindsigt

§ 5 a i udbudsloven om aktindsigt gælder for tilbud eller oplysninger fra tilbud i henhold til:

  • Udbudsloven
  • Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
  • Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
  • Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
  • Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Af § 5 a i udbudsloven fremgår det, at det alene er tilbud eller oplysninger i tilbud, der er berørt af lovændringen. Anmodninger om aktindsigt i ansøgninger vil således som tidligere skulle bedømmes efter offentlighedsloven.

Ja. De offentligretlige organer, som er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, vil være omfattet af ændringerne.