Udbudsregler

Klager over udbud

Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ikke klager over konkrete sager.