Udbudsregler

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

Efter den 2. maj 2019 er det ikke længere muligt at tilgå EU-Kommissionens ESPD-tjeneste. Fremover skal de lovpligtige elektroniske udbudssystemer, som ordregivere anvender, indeholde en gratis ESPD-formular til tilbudsgivere.

Vejledning om ESPD

Vejledningen ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” fra 2017 er ikke længere tilgængelig på hjemmesiden, da den tog udgangspunkt i ESPD-løsningen fra EU-Kommissionen.

I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende Europa-Kommissionens online database e-Certis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver i notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om dokumentation.  Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne med særlig fokus på de problemstillinger, der relaterer sig til indhentelse af dokumentation for oplysninger i ESPD’et.

Hent notatet Gennemgang af reglerne for dokumentation (opdateret)

Svar på oftest stillede spørgsmål om ESPD

Under emnet "Svar fra eksperterne" på Bedreudbud.dk kan du se en lang række svar på de oftest stillede spørgsmål, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget om at oprette og udfylde et ESPD.

Se svar fra eksperter på Bedreudbud.dk

Hvad er et ESPD?

ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde ESPD'et

Europa-Kommissionen: Oftest stillede spørgsmål om ESPD

Europa-Kommissionen: Liste over ESPD serviceudbydere

Videovejledninger om ESPD

Se denne film på 12 minutter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når du er ordregiver, og det er første gang, du skal oprette et ESPD

I videoen her kan du trin for trin se, hvordan du udfylder et ESPD, når din virksomheden deltager i et udbud alene. 

Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser
Udbudsregler

Tærskelværdier 2020 og 2021

Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.
Gå til tærskelværdier