Skip navigation

ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument

 

Et ESPD oprettes af ordregiver i forbindelse med et udbud. Det udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som et foreløbigt bevis for, at virksomhederne opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere i et udbud kan nøjes med at udfylde et ESPD.

ESPD er den elektroniske version af standardskabelonen, som Europa-Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5. januar 2016. Det oprettes og udfyldes på Europa-Kommissionens online ESPD-tjeneste:

Europa-Kommissionen: Online ESPD-tjeneste

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018 

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD. I praksis betyder det, at man efter 1. januar 2018 ikke længere kan anvende papirversionen af ESPD-formularen, som findes i bilag 2 til EU-Kommissionens ESPD-forordning.

Vejledning til ordregivere og ansøgere/tilbudsgivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et ESPD og til virksomheder, der skal byde på en opgave og dermed udfylde et ESPD.

Vejledningen gennemgår i billeder og kort tekst, hvordan man som ordregiver opretter et ESPD, og hvilke overvejelser man skal gøre sig undervejs.

Ansøgere og tilbudsgivere får i vejledningen hjælp til, hvordan ESPD'et udfyldes korrekt og videreformidles til ordregiveren.

Vejledningen gennemgår også, hvilken endelig dokumentation ordregivere skal kræve for oplysningerne i et ESPD, hvornår dokumentationen skal afleveres, samt frister og gyldighedsperiode for dokumentationen.

Desuden indeholder vejledningen en detaljeret manual, der viser, hvordan Europa-Kommissionens online database "e-Certis" fungerer. Både ordregivere og virksomheder kan anvende e-Certis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Hent vejledningen: ESPD – Dokumentation og e-Certis

Svar på oftest stillede spørgsmål om ESPD

Under emnet "Spørg eksperterne" på Bedreudbud.dk kan du se en lang række svar på de oftest stillede spørgsmål, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget om at oprette og udfylde et ESPD.

Se svar fra eksperter på Bedreudbud.dk

Videovejledninger om ESPD

Konkurrence- og Forbrugestyrelsen har udgivet to videoer, der viser, hvordan ESPD'et skal oprettes og udfyldes. Videoerne kan ses som et supplement til vejledningen "ESPD - Dokumentation og e-Certis" fra juni 2017. 

Har du ikke oprettet et ESPD før, så se denne video, inden du går i gang. Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer felterne, samt hvilke felter der er frivillige og obligatoriske.

I videoen her kan du trin for trin se, hvordan du udfylder et ESPD, når din virksomheden deltager i et udbud alene. 

Sidst opdateret: 07. januar 2019


ESPD - Dokumentation og eCertis

Vejledingen beskriver i ord og billeder, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes, hvordan reglerne om dokumentation er, og hvad databasen e-Certis kan bruges til. I notatet "Gennemgang af reglerne om dokumentation" giver styrelsen en juridisk gennemgang af reglerne om dokumentation. Notatet kan læses som et supplement til vejledningens kapitel 4 om dokumentation.

VEJLEDNINGER OG ANALYSER

VIL DU VIDE MERE?

Se oversigten med styrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser af offentlig konkurrence.