Udbudsregler

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

ESPD står for European Single Procurement Document, på dansk det fælles europæiske udbudsdokument, og er en egenerklæring som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud.

EU-Kommissionen havde frem til maj 2019 en elektronisk ESPD-service, hvor tilbudsgivere kunne udfylde ESPD’et. I Danmark udfylder tilbudsgivere nu ESPD’et som en integreret del af afgivelsen af ansøgninger eller tilbud i de udbudssystemer, der anvendes,
i forbindelse med offentlige udbud.

Guide til ESPD'et

ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde ESPD'et.

Guiden ”ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver på ni illustrative sider en gennemgang af, hvilke oplysninger virksomheder skal erklære, når de deltager i udbud af offentlige opgaver.

Er det første gang, din virksomhed skal deltage i et udbud, kan guiden være meget behjælpelig. Den tager nemlig udgangspunkt i spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra andre virksomheder, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Hent guiden "ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument"

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver i notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om dokumentation.  Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne med særlig fokus på de problemstillinger, der relaterer sig til indhentelse af dokumentation for oplysninger i ESPD’et.

Hent notatet "Gennemgang af reglerne for dokumentation" (pdf)

Videovejledninger 

Se denne film på 12 minutter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når du er ordregiver, og det er første gang, du skal oprette et ESPD.

I videoen herunder kan du trin for trin se, hvordan du udfylder et ESPD, når din virksomhed deltager i et udbud alene. 

Brug eCertis og se dokumentationskrav ved udbud i hele EU

eCertis er et online informationssystem, som kan vise de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU.

I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende Europa-Kommissionens online database e-Certis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning på 11 sider, der i ord og billeder viser, hvordan eCertis anvendes.

Hent vejledningen eCertis – Sådan virker det

eCertis kan tilgås på denne webadresse: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search

Serviceudbydere af ESPD

Gå til Europa-Kommissionen: Liste over ESPD serviceudbydere

Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser
Udbudsregler

Tærskelværdier for udbud

Se de gældende tærskelværdier samt tidligere års tærskelværdier.
Tærskelværdier for 2022 og 2023