CPV-koder - light-regimet

CPV-koder omfattet af udbudslovens afsnit III (light-regimet)