Udbud

Udbudsdata

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indsamler data over alle udbud i Danmark og foretager en løbende kvalitetssikring af oplysningerne. Styrelsen giver fri adgang til data.

Data om danske EU-udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har siden 2017 indsamlet og behandlet information om de danske EU-udbud og derved opbygget en deltaljeret database.

Databasen bygger på de formelle udbudsdokumenter fra offentlige ordregivere, herunder særligt udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om kontraktindgåelse. Databasen gør det muligt at udføre datadrevne analyser af det danske udbudsmarked.

Hent udbudsdata (xls)

Variabelbeskrivelse

For at give brugerne af databasen de bedste forudsætninger for at kunne behandle udbudsdata korrekt, har styrelsen udarbejdet en variabelbeskrivelse af databasens indhold.

Variabelbeskrivelsen forklarer datasættets 57 variable og metoden bag variablenes kortlægning, og dermed gives et overblik over datasammensætningen. I variabelbeskrivelse indgår også en revisionsprotokol, som viser versionshistorikken og offentliggørelsestidspunkterne for styrelsens udbudsdata.

Hent variabelbeskrivelse (pdf)

Ved spørgsmål om tilgængelighedsoptimering af databasen bedes du skrive til ok@kfst.dk.

Gå hjem-møde om udbudsdata 

Styrelsen inviterer alle interesserede til gå hjem-møde om udbudsdata torsdag den 29. september kl. 14-16. Her vil styrelsen fortælle om muligheder i brugen af data. Mødet afholdes i styrelsen på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tilmeldingen kan ske ved at sende en mail til lmja@kfst.dk.