Udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver på udbudsområdet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager en lang række opgaver i relation til forvaltningen af udbudsloven og offentlig konkurrence. Se hvilke i denne oversigt.

Lovarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. til opgave at udføre lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område. Styrelsen deltager i EU-samarbejdet og sørger for at gennemføre EU’s udbudsregler i dansk ret. Det er her et vigtigt led i styrelsens arbejde at sikre danske fingeraftryk på fremtidens udbudsregler, herunder at sikre klare regler og fleksible udbudsprocesser.

Vejledninger

Det er et vigtigt led i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opgave at vejlede ordregivere og tilbudsgivere om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes og anvendes.

Se oversigt med alle vores vejledninger om udbudsreglerne 

Spørgsmål om udbudsreglerne

Har du et generelt spørgsmål vedrørende udbudsreglerne, så prøv først at se, om vi allerede har givet et svar i vores Få svar om udbud

Vi yder ikke konkret telefonisk vejledning. Det vil sige, at du ikke fx ikke kan få svar på, om et organ er at betragte som offentligretligt, om et bestemt tilbud er ukonditionsmæssigt eller hvilken CPV-kode, du skal bruge ved udbud af en bestemt ydelse.

Du kan finde information om udbudsreglerne under "udbudsregler" og  “vejledninger”.

Analyser om offentlig konkurrence

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder løbende analyser af konkurrence om de offentlige opgaver. Bl.a. har styrelsen udarbejdet en undersøgelse af de danske erfaringer med OPP og Status for offentlig konkurrence 2019.

Se oversigt med alle vores analyser 

Vejledning om OPP

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en OPP-standardmodel, der har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber. Modellen indeholder bl.a. vejledning i OPP-samarbejdets faser og standardkontrakter, der kan bruges i forskellige typer OPP-projekter.

Har du spørgsmål om offentlig-private partnerskaber (OPP) eller til OPP-standard-modellerne, kan du skrive en e-mail til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPP-kontaktpunkt. Læs nærmere om OPP-kontaktpunktet. 

Udbud.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Udbud.dk, hvor offentlige myndigheder kan offentliggøre udbud. Et vigtigt led i styrelsens arbejde er i den sammenhæng at besvare spørgsmål til og om anvendelsen af Udbud.dk.

Har du spørgsmål til udbudsreglerne, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på tlf. 41 71 50 00.

Har du spørgsmål om brugen af Udbud.dk, eller oplever du en fejl på Udbud.dk, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på udbud.dk@kfst.dk.

Rådgivningsenheden - Statens indkøb

Rådgivningsenheden er et selvstændigt kompetence- og videnscenter i staten, der hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet. Enheden understøtter en tværgående videnopbygning og yder konkret rådgivning til statslige institutioner. Den tværgående videnopbygning skal være med til at mindske indkøb af rådgivning og forenkle samt ensarte processerne til gavn for både de statslige institutioner og tilbudsgiverne. Rådgivningsenheden er en selvstændig enhed oprettet i et samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ring til Rådgivningsenhedens hotline på 3035 2818 med spørgsmål om indkøb og udbud.

Læs mere på Rådgivningsenhedens hjemmeside

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Regeringen har i 2020 etableret Forum for Offentligt-Privat Samarbejde, der skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private inden for blandt andet innovation og grønne indkøb.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat Samarbejde. 

Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland, er udnævnt som formand. Medlemmerne er personligt udpegede af erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Læs mere om Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Internationalt samarbejde

EU’s udbudsregler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen deltager i EU-samarbejdet både i Råds- og Kommissions regi, herunder forberedelsen af nye retsregler. Herudover har styrelsen til opgave at gennemføre EU’s udbudsregler i dansk ret.

Nordisk samarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samarbejder med de centrale udbuds-myndigheder i de øvrige nordiske lande. Der afholdes møde hvert halve år, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte sager og emner af fælles interesse. Herudover foregår der et løbende samarbejde om konkrete spørgsmål.

Public Procurement Network – PPN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har taget initiativ til etableringen af et netværk mellem en bred kreds af europæiske lande, det såkaldte Public Procurement Network. Netværket har til formål at styrke anvendelsen og håndhævelsen af udbudsreglerne ved gensidig erfaringsudveksling og uformelt samarbejde, herunder problemløsning i grænseoverskridende sager i forbindelse med offentlige indkøb. Netværket mødes 4-5 gange om året.

WTO

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger forhandlingerne om WTO’s Indkøbsaftale og de bilaterale aftaler.

Sidst opdateret: 03. marts 2022

Udbud

Vejledninger og analyser

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser om offentlig privat samarbejde.
Gå til vejledninger og analyser

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.