Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne - undervisning og kultur

14. november 2018

Danmarkskortet viser, i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsatte opgaver i relation til undervisning og kultur i 2018. Det kan være opgaver som fx driften af folkeskoler og ungdomsuddannelser, samt drift af teatre og biblioteker.

Danmarkskortet trækker på data fra hovedkonto 3 i  De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.