Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne - transport og infrastruktur

14. november 2019

Danmarkskortet viser, i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsatte opgaver af transport og infrastruktur i 2018. Det kan fx være opgaver som vejarbejde, administration af p-pladser, kollektiv trafik og havne.

Danmarkskortet trækker på data fra hovedkonto 2 i De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.