Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne - social- og beskæftigelsesområdet

13. november 2019

Danmarkskortet viser, hvor mange opgaver kommunerne konkurrenceudsatte i relation til sociale opgaver og beskæftigelse i 2018. Det kan fx være opgaver som dagtilbud til børn, pleje af ældre og handicappede.

Danmarkskortet trækker på data fra hovedkonto 6 i De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.