Skip navigation

Konkurrence i kommunerne
- social- og beskæftigelsesområdet

22. januar 2019

Danmarkskortet viser, hvor mange opgaver kommunerne konkurrenceudsatte i relation til sociale opgaver og beskæftigelse i 2017. Det kan fx være opgaver som dagtilbud til børn, pleje af ældre og handicappede.

Danmarkskortet trækker på data fra hovedkonto 6 i De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation "Status for offentlig konkurrence" fra december 2018.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.