Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Kommunernes konkurrenceudsættelse fra 2017-2018

19. november 2019

Danmarkskortet viser ændringen i kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad (IKU) fra 2017 til 2018. Ændringen er angivet i procentpoint. Via menuen til højre vises den samlede konkurrenceudsættelse og opdelt på seks detaljerede områder

Danmarkskortet trækker på data – indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) – fra De Kommunale nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.