Skip navigation

Kommunernes konkurrenceudsættelse
fra 2016-2017

22. januar 2018

Danmarkskortet viser ændringen i kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad (IKU) fra 2016 til 2017. Ændringen er angivet i procentpoint. Via menuen til højre vises den samlede konkurrenceudsættelse og opdelt på seks detaljerede områder.

Danmarkskortet trækker på data – indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) – fra De Kommunale nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egne beregninger.

Læs mere om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation "Status for offentlig konkurrence" fra december 2018.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.