Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne - fællesudgifter og administration

13. november 2019

Danmarkskortet viser, i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsatte opgaver i relation til fællesudgifter og administration i 2018. Det kan fx være administrative opgaver i kommunen og i jobcentre.

Danmarkskortet trækker på data fra hovedkonto 6 i De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.