Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne - byudvikling, bolig og miljø

13. november 2019

Danmarkskortet viser, i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsatte opgaver i relation til byudvikling, bolig og miljø i 2018. Det kan fx være opgaver i forbindelse med byfornyelse og vedligehold af grønne områder.

Danmarkskortet trækker her på data fra hovedkonto 0 i De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.