Skip navigation

Konkurrence i kommunerne

22. januar 2019

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet set konkurrenceudsatte i 2017. Via menuen til højre vises konkurrenceudsættelsen på seks deltaljerede områder.

Danmarkskortet trækker på data - indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) - fra De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation "Status for offentlig konkurrence" fra december 2018.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.