Status for offentlig konkurrence

Konkurrence i kommunerne

2. februar 2022

Danmarkskortet viser, hvor mange af de opgaver, som både private leverandører og det offentlige selv kan levere, kommunerne samlet set konkurrenceudsatte i 2020. Via menuen til højre vises konkurrenceudsættelsen på seks deltaljerede områder.

 

Danmarkskortet trækker på data - indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) - fra De Kommunale Nøgletal leveret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Farveskalaen er fastsat, så den dækker spændet, fra de kommuner der konkurrenceudsætter mindst, til de kommuner der konkurrenceudsætter mest. I hver farve er der fordelt lige mange kommuner.