Skip navigation

 

Fase 1: Beslutning om OPP

I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter, herunder renoveringsprojekter, er det relevant at overveje, om det kan være til fordel at gennemføre projektet som offentlig-privat partnerskab (OPP). For at træffe beslutning er det bl.a. nødvendigt at sætte sig ind i, hvad OPP er, hvordan det konkrete projekt kan sammensættes, og hvilke konsekvenser det vil have at vælge OPP. Vigtigst er det at gennemføre en OPP-vurdering, der kan udgøre et sagligt grundlag for beslutningen.

Hvad er OPP?

I et OPP-projekt om renovering renoverer, driver og vedligeholder en privat leverandør en bygning for en offentlig myndighed. Sammenkoblingen af renoveringsarbejde og drift giver mulighed for totaløkonomiske fordele. Standardmodellen skelner mellem to OPP-scenarier afhængig af, om der anvendes offentlig finansiering eller privat finansiering.

Læs mere om "Hvad er OPP?"

Hvordan kan man opnå totaløkonomiske effekter i renoverings-OPP?

Ved at sammentænke renoveringsarbejde, den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, skabes der en god ramme for at den private leverandør kan vælge de løsninger, der er mest effektive set over projektets samlede løbetid.

Læs mere om, hvordan man kan opnå totaløkonomiske effekter i renoverings-OPP

I hvilke renoveringsprojekter kan man anvende OPP?

OPP egner sig ikke til alle projekter. Det er kendetegnende for renoveringsprojekter, der er velegnede til OPP, at projektet indebærer en forholdsvis omfattende renovering. Det giver mulighed for totaløkonomiske fordele.

Læs mere om "I hvilke renoveringsprojekter kan man anvende OPP?"

Afgrænsning af projektet

I opstartsfasen af et OPP-projekt er det nødvendigt, at den offentlige myndighed foretager en konkret vurdering af, hvilke ydelser, der skal indgå i projektet. I et OPP indgår altid visse basisydelser. Derudover kan den offentlige myndighed vælge at lade forskellige serviceydelser indgå i udbuddet. Det kan have den konsekvens, at der løbende skal gennemføres genudbud af disse ydelser.

Læs mere om afgrænsning af projektet

Styringsmæssige hensyn

Det er vigtigt, at den offentlige myndighed overlader detaljestyringen med projektet til OPP-leverandøren. Den offentlige myndighed har en række værktøjer til at sikre en overordnet styring med projektet, bl.a. at fastlægge de overordnede rammer for projektet i kontrakten. På grund af kontraktens længde har et OPP også visse politiske konsekvenser.

Læs mere om styringsmæssige hensyn

Leverandørmarkedet

Et velfungerende OPP-projekt kræver, at der er et marked, der kan løse opgaven. I OPP-projekter med privat finansiering, skal opgaven også være interessant for potentielle investorer.

Læs mere om leverandørmarkedet

OPP-vurdering

En OPP-vurdering kan indikere, om et projekt egner sig til OPP. Vurderingen vil typisk gennemføres som en to-trinsraket bestående af en OPP-egnethedsvurdering og en forundersøgelse af projektet.

Læs mere om OPP-vurderinger

Deponeringsforpligtelse i OPP-renoveringsprojekter

I forbindelse med OPP-projekter skal kommuner og regioner deponere et beløb svarende til de private midler, der investeres i reelt anlægsarbejde. Formålet med deponeringsreglerne er at sidestille OPP-projekter med andre anlægsprojekter. Den offentlige myndighed kan få nedslag i det beløb, der skal deponeres, ved at søge Økonomi- og Indenrigsministeriets OPP-puljer.

Læs mere om deponeringsforpligtelsen i renoveringsprojekter

Bistand og rådgivning

Det kan være nødvendigt for en offentlig myndighed at anvende rådgivning i forbindelse med visse dele af et OPP-projekt. Selv om der anvendes rådgivning er det vigtigt, at den offentlige myndighed bevarer styringen med projektet.

Læs mere om bistand og rådgivning

Sidst opdateret: 7. maj 2018

OPP-STANDARDMODEL FOR RENOVERING

HENT VEJLEDNINGEN HER