OPP-standardmodel for nyanlæg

Fase 1: Beslutning om OPP

I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter er det relevant at overveje, om det kan være til fordel at gennemføre projektet som et offentlig-privat partnerskab (OPP). For at træffe beslutning herom er det bl.a. nødvendigt at sætte sig ind i, hvad et OPP er, hvordan OPP-projektet udformes, og hvilke konsekvenser det vil have at vælge et OPP. Vigtigst er det at gennemføre en OPP vurdering, der kan udgøre et sagligt grundlag for beslutningen.

Hvad er OPP?

I et OPP-projekt etablerer, driver og vedligeholder en privat leverandør et anlæg for en offentlig myndighed. Sammenkoblingen af anlæg og drift giver mulighed for totaløkonomiske fordele. Standardmodellen skelner mellem tre OPP-scenarier afhængig af, om der anvendes offentlig finansiering eller privat finansiering, og afhængig af, hvad der skal ske med anlægget i projektet når kontrakten løber ud.

Læs mere om "Hvad er OPP?"

Til hvilke projekter kan man anvende OPP?

Det kan give en offentlig ordregiver en række fordele at gennemføre et projekt som et OPP. Fordelene gør sig kun gældende, hvis det projekt, der gennemføres som et OPP, egner sig hertil. Helt grundlæggende bør et projekt indebære både design, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af et offentligt anlæg for, at man kan overveje en OPP-løsning.

Læs mere om "Til hvilke projekter kan man anvende OPP?"

Afgrænsning af projektet

Det er vigtigt, at den offentlige ordregiver i opstartsfasen til et OPP-projekt gør sig nogle overvejelser om, hvilke ydelser der skal indgå i projektet. Fælles for de ydelser, der skal indgå i projektet, er, at de skal kunne danne en hensigtsmæssig ramme om den offentlige ordregivers kerneydelse, som fx skoledriften eller børnepasningen. Et OPP-projekt kan indeholde forskellige elementer afhængig af det enkelte projekts karakter. Det har betydning for en række forhold, om OPP’et er fokuseret på basisydelser, eller om der også indgår andre ydelser. Det har bl.a. konsekvenser for, hvilke tilbudsgivere der er interesserede i at byde på projektet, for projektets økonomi og for kontraktens udformning

Læs mere om afgrænsning af projektet

Styringsmæssige hensyn

For at et OPP-projekt kan fungere optimalt og give de fordele, der ligger i OPP-strukturen, er det nødvendigt, at den offentlige ordregiver afgiver den mere detaljeorienterede styring af projektet, herunder spørgsmål af teknisk og økonomisk art.

Læs mere om styringsmæssige hensyn

Leverandørmarkedet

I forbindelse med overvejelser om et OPP-projekt er det centralt at være bevidst om, hvorvidt der er et marked af private leverandører, der kan varetage opgaven. Det enkelte projekts karakteristika har stor betydning for, hvilke leverandører der kan være interesserede i opgaven. Derfor vil det være relevant i forbindelse med det enkelte projekt at foretage en mere eller mindre dybdegående afdækning af leverandørmarkedet.

Læs mere om leverandørmarkedet

OPP-vurdering

En OPP-vurdering er en vurdering af, hvorvidt et bestemt projekt vil egne sig som et OPP. Vurderingen udgør et beslutningsgrundlag for en offentlig ordregiver, der skal i gang med et anlægsprojekt af en vis størrelse og overvejer et OPP.

Læs mere om OPP-vurderinger

Deponeringsregler

I forbindelse med OPP-projekter skal kommuner og regioner deponere et beløb svarende til de private midler, der investeres i anlægget. Formålet med deponeringsreglerne er at sidestille OPP-projekter med andre anlægsprojekter. Den offentlige myndighed kan få nedslag i det beløb, der skal deponeres, ved at søge Økonomi- og Indenrigsministeriets OPP-puljer.

Læs mere om deponeringsreglerne

Bistand og rådgivning

Det kan være nødvendigt for en offentlig myndighed at anvende rådgivning i forbindelse med visse dele af et OPP-projekt. Selv om der anvendes rådgivning er det vigtigt, at den offentlige myndighed bevarer styringen med projektet.

Læs mere om bistand og rådgivning

Sidst opdateret: 7. maj 2018