Offentlig-private partnerskaber (OPP)

OPP-Standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber (OPP). Standardmodellen retter sig mod offentlige ordregivere og indeholder vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser og konkrete eksempler på, hvordan centrale udfordringer er blevet løst i Danmark. Herudover indeholder modellen sektorspecifikke eksempler på funktionsbeskrivelser til daginstitutioner, skoler og infrastruktur. Til modellen er der knyttet en kontrakt, der kan anvendes i OPP-projekter, uanset hvilket anlæg projektet er centreret om.

Indhold

Standardmodellen er opdelt i fire faser:

Fase 1: Beslutning om OPP

Fase 2: Strukturering af projektet

Fase 3: Udbud og kontrakt

Fase 4: Anlægs- og driftsfase

Standardmodellen følger disse faser, og behandler de vigtigste elementer i hver fase. Modellen giver både et overblik over OPP-processen og vejledning i de enkelte emner og spørgsmål. Ud over vejledningen i faserne indgår der i modellen en tjekliste til myndigheder, der skal i gang med OPP og eksempler på danske OPP-projekter.

Tre OPP-scenarier

Fokus for standardmodellen er OPP projekter om nyanlæg samt efterfølgende drift og vedligeholdelse. Modellen opererer med tre forskellige scenarier af OPP, der overordnet ligner hinanden, men adskiller sig ved deres finansieringsform og exitmodel:

  1. OPP med privat finansiering og mulighed for/pligt til offentligt ejerskab ved kontraktens udløb
  2. OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb
  3. OPP med offentlig finansiering

Modellerne er ikke væsensforskellige, men indebærer dog forskelle der medfører, at det er hensigtsmæssigt at skelne imellem dem. Eventuelle forskelle imellem de tre scenarier vil være fremhævet i vejledningen på de enkelte områder

De tre scenarier er de typer af OPP’er, der på nuværende tidspunkt er mest udbredt i Danmark. Det er også muligt at sammensætte OPP-projekter på andre måder.

Læs mere om de tre OPP-scenarier

Sidst opdateret: 7. maj 2018