Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Cases om OPP-projekter

Rigsarkivet

På Kalvebod Brygge i København ligger det nye Rigsarkiv. Arkivet er bygget til at kunne rumme omkring 370 hyldekilometer med arkivalier, hvilket svarer til godt og vel 800 års danmarkshistorie. Rigsarkivet er anlagt som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med privat finansiering svarende til standardmodellens scenarium 1. Arkivet er samtidig det første statslige OPP.

Læs mere om Rigsarkivet

Skattecenter Haderslev

SKAT i Syddanmark fik i 2009 et nyt kontorhus beliggende i Haderslev Havn. Skattecenteret er etableret som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb svarende til standardmodellens scenarium 2.

Læs mere om Skattecenter Haderslev

De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding

Da en række nye retsbygninger skulle opføres rundt om i Danmark, viste det sig, at der var totaløkonomiske fordele ved at opføre fire byretter som ét samlet projekt. Slots- og Ejendomsstyrelsen besluttede at opføre projektet som OPP med privat finansiering svarende til standardmodellens scenarium 1.

Læs mere om de fire byretter

P-hus i Aarhus

Region Midtjylland har opført det første OPP-parkeringshus i Danmark. Det nye parkeringshus blev opført som et OPP med privat finansiering svarende til standardmodellens scenarium 1. OPP-projektet er struktureret sådan, at OPP-leverandørens indtjening er baseret på brugerbetaling.

Læs mere om P-huset i Aarhus

Daginstitution i Skanderborg

Med opførelsen af en ny daginstitution får Skanderborg-borgerne Danmarks største daginstitution og den første OPP-institution. Daginstitutionen er et OPP med forpligtet offentligt ejerskab ved kontraktens udløb og en fast købesum, der er fastsat til 60 pct. af anlægssummen svarende til standardmodellens scenarium 1.

Læs mere om daginstitutionen i Skanderborg

Helsinge Ny Skole og Svømmehal

Helsinge Ny Skole og Svømmehal i Gribskov Kommune opføres som et OPP med offentlig finansiering svarende til scenarium 3. Skolen har plads til 750 elever, inkl. fritidsordning. På skolen indrettes desuden et kombineret folke- og skolebibliotek samt en ny svømmehal.

Læs mere om Helsinge Ny Skole og Svømmehal 

Sidst opdateret: 11. juli 2017