Offentlig-privat samarbejde

Forum for Udbud

Forum for Udbud skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud og fremme konkurrencen om de offentlige opgaver.

Forummet skal især drøfte aktuelle, udbudsfaglige problemstillinger samt skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. Desuden kan Forum for Udbud komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige myndigheder og virksomheder.

Forum for Udbud sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs kommissoriet for Forum for Udbud

Læs pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Nyt udbudsfagligt råd skal styrke konkurrencen om offentlige opgaver

 

Sidst opdateret: 2. juni 2020