Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Bedre SMV udbud

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde har udarbejdet 8 anbefalinger til at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige udbud.

#1 Skab mulighed for et varieret konkurrencefelt

Læs anbefaling #1

#2 Tilbudsmuligheder kan synliggøres for mindre leverandører

Læs anbefaling #2

#3 Undgå fordyrende og komplicerede krav

Læs anbefaling #3

#4 Vær særligt opmærksom på krav om økonomisk formåen og referencer

Læs anbefaling #4

#5 Overvej brug af et dynamisk indkøbssystem til sædvanlige indkøb

Læs anbefaling #5

#6 Overvej om solidarisk hæftelse er det bedste

Læs anbefaling #6

#7 Vejled SMV'er om, hvordan arbejds- og oplæringsklausuler efterleves

Læs anbefaling #7

#8 Overvej altid om en kontrakt hensigtsmæssigt kan opdeles

Læs anbefaling #8

Anbefalingerne er udarbejdet af Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder offentligt-privat samarbejde.

Anbefalingerne er udarbejdet af Forums medlemmer og har til hensigt at skabe opmærksomhed omkring, hvordan små- og mellemstore virksomheder får bedre muligheder for at deltage i offentlige udbud.

Læs mere om Forum for Offentligt-Privat Samarbejde her