Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Medlemmer af FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) er sammensat af repræsentanter for tilbudsgiver-, ordregiver- og arbejdstagersiden samt en række myndigheder og ministerier. FOPS består af 17 medlemmer og én formand.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Formand

Claus Juhl 

Administrerende direktør, FORSKEL

Medlemmer

Anders Mærkedahl Pedersen

Generalmajor, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 

Anne Vejen Mathiasen

Analysechef, Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

Gunde Odgaard

Sekretariatsleder, BAT-kartellet

 

Henrik Lindved Bang

Direktør, Bygherreforeningen

 

Jakob Scharff 

Branchedirektør, DI

 

Jane Møller

Kontorchef, KL

 

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, SMVdanmark

 

Jesper Gregers Linaa

Vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Jesper Langkjær

Indkøbschef, IKA

 

Lisbeth Lintz

Formand, Akademikerne

 

Lone Ank

Erhvervsøkonomisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Malene R. Vestergaard

Afdelingschef, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 

Morten Jung 

Markedschef, Dansk Erhverv

 

Naja Warrer Iversen

Vicedirektør, Danske Regioner

 

Signe Lynggaard Madsen

Administrerende direktør, SKI

 

Signe Primdahl Lyndrup

Vicedirektør, Bygningsstyrelsen

 

Thomas Gloy

Vicedirektør, Økonomistyrelsen

 

Sidst opdateret: 7. juni, 2023.

Udpegning af formand og medlemmer til FOPS

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) består af aktører, der er involveret i forskellige aspekter af det offentlig-private samarbejde i Danmark.

Formanden for FOPS er personligt udpeget af erhvervsministeren efter forelæggelse for regeringens ansættelsesudvalg. Medlemmerne af FOPS udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra de deltagende parter uden forelæggelse for regeringens ansættelsesudvalg. 

Læs kommissoriet for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (pdf)

 

Kontakt

Spørgsmål til sekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS). Sekretariatet kan kontaktes ved at skrive til adressen: ok@kfst.dk