Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Anbefalinger fra FOPS

Hvordan styrker vi det offentlige-private samarbejde? Læs anbefalinger og løsningsforslag fra Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS).

FOPS anbefalinger til ordregivere

Bedre SMV-udbud

Den danske udbudslov og det bagvedliggende udbudsdirektiv indeholder en række muligheder for at sikre, at SMV’er og iværksættere har gode betingelser for at deltage i udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Evalueringsrapport af udbudsloven fra foråret 2021 viser imidlertid, at små og mellemstore virksomheder (virksomheder med mindre end 50 ansatte), ofte finder det vanskeligt at byde på offentlige opgaver. 

 

Hent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Evalueringsrapport af udbudsloven (pdf) 

 

Anbefalinger og cases

Deltagelse fra SMV´er i offentlige udbud er en vigtig forudsætning for god konkurrence om offentlig opgaveløsning og dermed kvalitet og effektivitet i leveringen af offentligt finansierede serviceydelser.

 

For at SMV´ers deltagelse i offentlige udbud, lancerede FOPS i august 2022 otte klare anbefalinger til ordregivere. Anbefalingerne med tilhørerende cases skal bidrage til, at SMV´er får lettere ved at byde ind på udbudte opgaver og leverancer.

 


 

Anbefalingerne blev lanceret af FOPS (2020 - 2022) med Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland, som formand.

Øvrige publikationer


Publikationer, løsningsforslag og anbefalinger fra FOPS (2023-2026) vil løbende blive lanceret på denne side.