Effektive udbud - cases

Bæredygtighed som tildelingskriterium

Odense Kommune har brugt bæredygtighed som et tildelingskriterium og opnået nye miljø- og klimaforbedrende tiltag i et udbud af beklædning. Samtidigt har kommunen opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. om året.

I 2017 udbød Odense Kommune en opgave om at levere og vaske beklædning til kommunens 2.200 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Ved at anvende et særligt tildelingskriterium om bæredygtighed med en vægtning på 20 procent skulle de bydende virksomheder tænke bæredygtighed hele vejen rundt i deres tilbud, foruden de krav, minimumskriterierne satte.

Tildelingskriteriet om bæredygtighed var et politisk ønske. Virksomhederne skulle konkurrere om nye bæredygtige tiltag og tænke miljø ind i hele levetiden for materialerne – fra bomuldsproduktion, til vask af tøjet og efterfølgende genanvendelse. Vægtningen har, ifølge den vindende virksomhed, gjort, at det har været nødvendigt at gentænke ydelsen, da udbuddets vinder kunne afhænge af deres bæredygtige tilgange.

Besparelser med mindre sortiment

Som et led i udbuddet skulle Ældre- og Handicapforvaltningens tøjsortiment gøres smallest muligt inden for de hygiejniske retningslinjer og overenskomstmæssige forhold. Dette indebar, at sortimentet blev mindsket fra 30 til cirka 8 tøjdele. Det nye sortiment har medvirket til, at kommunen årligt sparer 1,5 mio. kr. Det skabte dog utilfredshed blandt nogle medarbejdere, at tøjsortimentet blev mindre. Odense Kommune prøvede at imødegå utilfredsheden ved at forklare medarbejderne om det bæredygtige rationale i udskiftningen, og at besparelserne blev allokeret direkte til andre borgernære områder i ældre- og handicapforvaltningen.

Bæredygtighed hele vejen rundt

Bæredygtighed dækker hele spektret i udbuddet. Med udbuddet skulle kommunen opnå social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Ud over krav til forhold om tøjets livscyklus anvendte kommunen krav om ordentlige arbejdsforhold for de medarbejdere, der er involveret i håndteringen af tøjet. Desuden havde Odense Kommune det som krav, at den vindende virksomhed skulle ansætte to langtidsledige på årsbasis.

I kontrakten findes en innovationsklausul med et krav om løbende udvikling af nye metoder, der kan øge effektiviteten af levering og rens af beklædningen eller sikre bedre miljø- og klimaforhold. Hvis der opstår en idé til effektivisering eller miljøforbedring, vurderes den, og såfremt den godkendes, bliver idéen implementeret. Fortjenesten ved eventuelle effektiviseringer deles mellem kommunen og virksomheden.

Ordregiver: Odense Kommune
Udbudsområde: Arbejdsbeklædning
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Kontraktlængde: Seksårig rammeaftale (2016-2022)
Kontraktværdi: 33 mio. kr.
Effekt: Nye bæredygtige løsninger og en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt