NYHEDER OM UDBUD OG OFFENTLIG KONKURRENCE

Ny analyse: Konkurrencen om danske EU-udbud

20. december 2018

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Ny udgave: Vejledning om sociale klausuler i udbud

19. december 2018

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

Ny vejledning om udbud med konsortier

12. december 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier”. Vejledningen retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.

Dialogmøde i København den 4. december 2018 om bedre udbud med færre omkostninger

04. december 2018

Hvordan holder du styr på omkostningerne, når du sender offentlige opgaver i udbud? Og hvor kan din virksomhed optimere tilbudsprocessen? Få konkrete bud på det, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holder dialogmøde den 4. december 2018 i København.

Dialogmøde i Aalborg om bedre udbud med færre omkostninger (Bemærk at mødet i november aflyst - ny dato i 2019)

13. november 2018

Kan du styre udenom unødvendige omkostninger, når du sender offentlige opgaver i udbud? Og hvordan optimerer din virksomhed tilbudsprocessen? Find ud af det, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holder dialogmøde den 26. februar 2019 i Aalborg. Hør bl.a. hvordan Hjørring Kommune sikrer effektive udbud, og hvilke erfaringer IT-virksomheden EG A/S har med at deltage i udbud.

Ny guide: Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

26. september 2018

Køber du varer eller tjenesteydelser med en forventet værdi under de gældende EU-tærskelværdier, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så hent hjælp i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye guide og brug standardskema.

Ny guide: Opdel kontrakten - eller forklar

21. juni 2018

Når du planlægger et udbud, skal du vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delkontrakter, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i konkurrencen om offentlige kontrakter.

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

14. juni 2018

Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Erhvervsministeren: Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

14. juni 2018

En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud.

Ny oversigt med danske OPP-projekter

10. april 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag en oversigt på styrelsens hjemmeside, der gør det muligt at se alle kendte danske offentlig-private partnerskaber - såkaldte OPP’er – der er etableret siden 2004.

Ny vejledning om evaluering af tilbud på offentlige udbud

01. marts 2018

Hvilken metode skal du bruge til at finde den rette vinder af dit udbud? Der kan være mange overvejelser, når ordregivere skal vurdere, hvordan en evalueringsmodel skal skrues sammen, så den virker efter hensigten. Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgår seks forskellige evalueringsmodeller.

Søg nemmere efter certifikater til udbud i eCertis

28. februar 2018

Nu er det blevet nemmere at bruge eCertis - EU-Kommissionens online informationssystem. Systemet er blevet udviklet med et dansk interface og udvidede søgemuligheder.

Rettelse til vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen

28. februar 2018

Vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen, udsendt i januar 2018, har vist sig at indeholde en fejl. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu rettet fejlen og opdateret vejledningen.

Deltag i stor undersøgelse af transaktionsomkostninger

28. februar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) undersøger i øjeblikket transaktionsomkostninger i udbud af offentlige opgaver.

Tal sammen og få bedre udbud

08. februar 2018

Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Sådan lyder et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Dialog – før og under udbudsprocessen”, der udkommer i dag. Vejledningen indeholder desuden en ny beregningsmetode til fastsættelse af seks-dages fristen for supplerende oplysninger i forhold til den metode, der er beskrevet i udbudslovens lovbemærkninger.

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD som offentlig ordregiver

23. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag en videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD.

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

22. december 2017

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD.

Ny videovejledning om ESPD til virksomheder

22. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række videovejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes.

Nye tærskelværdier for 2018-2019

19. december 2017

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2018-2019. Tærskelværdierne for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder er steget en anelse.

Meget begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver

15. december 2017

Der blev i 2016 skabt konkurrence om 25,8 procent af de offentlige opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. Det er stort set på samme niveau som året før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag ”Status for offentlig konkurrence 2017”.