Skip navigation

NYHEDER OM UDBUD OG OFFENTLIG KONKURRENCE

Gå til Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17 (opdateret den 13. november 2019)

13. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

Gå til Nyt e-læringsforløb om indkøb under tærskelværdierne

13. november 2019

Indkøb under EU tærskelværdierne kan foregå enkelt og direkte. Du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men samtidig skal du kunne dokumentere dit valg af leverandør. Nyt e-læringsforløb på Campus fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

Gå til Nye tærskelværdier for 2020-2021

01. november 2019

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2020-2021. Tærskelværdierne er generelt sat en anelse ned.

Gå til To juridiske vurderinger om forsyningsvirksomhedsdirektivet

10. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet to juridiske vurderinger om udbudsretlige problemstillinger i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Gå til Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

03. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop opdateret det juridiske notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.

Gå til Ændringer af udbudsloven i høring nu

11. juli 2019

EU-kommissionen har den 25. januar 2019 sendt en åbningsskrivelse til Danmark om mangelfuld implementering af direktiverne om offentlige udbud i udbudsloven. Efter en vurdering af 49 punkter, er et lovforslag nu sendt i høring med ændringer af udbudsloven.

Gå til Der må ikke kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud

05. juli 2019

Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Gå til Deltag i spørgeskemaundersøgelse om ESPD fra EU-Kommissionen

03. juli 2019

EU-Kommissionen ønsker at høre din mening om ESPD’et – det fælles europæiske udbudsdokument, der anvendes som foreløbig dokumentation ved udbud. Er du offentlig ordregiver eller leverandør, kan du deltage i undersøgelsen, der løber frem til den 15. september 2019.

Gå til Nye regler om krav til dataplacering- også i forbindelse med udbud

23. maj 2019

Efter den 28. maj 2019 er det forbudt at fastsætte dataplaceringskrav for data, der ikke er persondata. Det følger af en ny EU-forordning om frie datastrømme. Forordningen har b.la. til formål at lette virksomheders brug af cloud-løsninger.

Gå til ​Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste er lukket fra den 2. maj 2019

07. maj 2019

Europa-Kommissionen har den 2. maj 2019 lukket for adgangen til ESPD-tjenesten. Ordregivere har pligt til at gennemføre udbud elektronisk, og ESPD’et er dermed integreret i de elektroniske udbudssystemer, som udbydes i Danmark i dag.

Gå til Gratis juridisk rådgivning til innovative IT-udbud

01. maj 2019

Europa-Kommissionen tilbyder via European Assistance for Innovation Procurement (Eafip), gratis støtte til offentlige ordregivere, der ønsker at gennemføre innovative IT-udbud. Ansøgningsfristen er rykket til den 13. september 2019.

Gå til Åbent hus: Mød statens nye rådgivere inden for indkøb og udbud

21. marts 2019

Snart åbner vi en helt ny rådgivningsenhed, der kan hjælpe medarbejderne i staten med større og mindre indkøb, udbud og kontrakter. Onsdag den 3. april er der ’åbent hus’ i Moderniseringsstyrelsen, hvor du kan møde rådgiverne og høre meget mere om vores ydelser. Tilmeld dig på Campus.

Gå til Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

20. marts 2019

I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud.

Gå til Små virksomheders andel af offentlige kontrakter

20. marts 2019

Analysen viser bl.a. at den andel af de offentlige udbud (såkaldte EU-udbud), der vindes af små virksomheder med under 50 ansatte, er steget med ca. 30 pct. fra 2015 til 2017.

Gå til Indkøb af videnrådgivning - helt enkelt

06. februar 2019

Bedre udbud med færre omkostninger. Det er et fælles mål for offentlige indkøbere og virksomheder. Men hvordan tilrettelægger du i praksis et mindre indkøb enkelt og samtidig sikrer en effektiv konkurrence? Ny vejledning om indkøb af videnrådgivning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser hvordan.

Gå til Evaluering af udbudsloven er i gang - frist for bemærkninger den 20. februar 2019

06. februar 2019

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i december 2018 sendt et høringsbrev om udbudsloven til en bred skare af interessenter. Med høringen er en planlagt evaluering af udbudsloven nu sat i gang. Bemærkninger til udbudsloven kan sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til den 20. februar 2019.

Gå til Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste lukker i april 2019

21. januar 2019

Europa-Kommissionen lukker sin ESPD-tjeneste i april 2019. Herefter er det op til medlemslandene at sikre rammerne for brugen af ESPD’et i offentlige udbud. I Danmark har offentlige ordregivere pligt til at gennemføre udbud elektronisk. Det indbefatter også brugen af ESPD’et. ESPD’et er allerede nu integreret i mange elektroniske systemer, der udbydes i Danmark. Udfasningen får ingen betydning for tilbudsgivere, der fortsat skal kunne benytte ordregivers udbudssystem omkostningsfrit.

Gå til Ny analyse: Konkurrencen om danske EU-udbud

20. december 2018

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Gå til Ny udgave: Vejledning om sociale klausuler i udbud

19. december 2018

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

Gå til Ny vejledning om udbud med konsortier

12. december 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier”. Vejledningen retter sig mod offentlige ordregivere og giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så virksomheder for mulighed for at byde som et konsortium.