Guide

Guide til underretning

Her finder du information om, hvordan du kan underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om potentielle overtrædelser af EU´ sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter.

Underretning om overtrædelser

Hvis du bliver opmærksom på en potentiel overtrædelse af EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter, kan du underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Som Danmarks nationale kompetente myndighed for håndhævelse af EU´s sanktioner, kan styrelsen politianmelde forholdet samt indbringe sager om overtrædelser for Klagenævnet for Udbud eller domstolene.

Gældende regler
Guide til underretning

Hvis du har kendskab til en potentiel overtrædelse, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via mail. 

 

Henvendelse via sikker mail

Du kan sende din underretning til styrelsen på sikker mail.

 

Skriv til os på: sanktioner@kfst.dk

 

I din mail bedes du anvende følgende titel i emnefeltet: ”Underretning om overtrædelse af EU’s sanktioner".

 

Desuden bør du som minimum oplyse:

 

1. Hvilken overtrædelse du har mistanke om

2. Hvad du bygger din mistanke på og hvorfra du har dine oplysninger

3. Navnet på den implicerede ordregiver

4. Navnet på den sanktionerende økonomiske aktør

Styrelsen har behov for så mange detaljer som muligt. Hvis du har konkret dokumentation i form af mails, korrespondance eller andre relevante dokumenter, opfordrer styrelsen til at disse vedhæftes underretningen.

 

Anonym henvendelse

Ønsker du at sende en anonym underretning, kan du sende din underretning til styrelsens whistleblower-portal. Du bedes skrive "Underretning om overtrædelse af EU’s sanktioner" i beskrivelsen.

 

Skriv til os via whistleblower-portalen her

 

Bemærk: Whistleblowerportalen er oprindeligt udviklet til indberetninger om karteldannelser og overtrædelser af konkurrenceloven. Portalen kan dog også anvendes til underretning om potentielle overtrædelser af EU´s sanktioner om offentlige kontrakter. Husk blot at skrive "Underretning om overtrædelse af EU’s sanktioner" i beskrivelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er national kompetent myndighed, når det kommer til at håndhæve EU´s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter i Danmark. 

Læs mere om styrelsens ret og pligt som national kompetent myndighed her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om en konkret sag eller en mere generel henvendelse vedr. EU’s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter, er du velkommen til at kontakte os via mail.

Skriv til os på: sanktioner@kfst.dk