Vurdering af pålidelighed

Enhed for pålidelighedsvurdering

Enhed for pålidelighedsvurdering udarbejder vejledende udtalelser ved udbud og kontrakter, hvor en virksomhed, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, ønsker at dokumentere pålidelighed

Gældende pr. 1. januar 2023

Nye krav til pålidelighedsvurdering

Fremover skal offentlige ordregivere indhente vejledende udtalelser til vurdering af pålidelighed i offentlige udbud, hvor en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund og ønsker at dokumentere sin pålidelighed.

 

På denne side kan du finde skabeloner og guides til, hvordan du som ordregiver skal anmode styrelsen om en vejledende udtalelse, og hvordan du som virksomhed kan afgive dokumentation for pålidelighed

 

En samlet vejledning forventes offentliggjort i januar 2023.

Offentlige ordregivere & virksomheder

Find skabeloner og guides her

Her finder du skabeloner og guides i de nye regler om dokumentation og vurdering af pålidelighed.

 

Se guide til ordregivere

 

Se guide til virksomheder

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du generelle spørgsmål og svar omkring de nye krav til vurdering af pålidelighed og dokumentation.

En pålidelighedsvurdering er en vurdering af, om en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at dokumentere sin pålidelighed.

Hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, så kan ordregiver ikke udelukke virksomheden fra en igangværende udbudsprocedure eller bringe en igangværende kontrakt til ophør.

Alle offentlige ordregivere, der i forbindelse med offentlige udbud, konstaterer, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, skal anmode om en vejledende udtalelse, når

 1. Virksomheden ønsker at dokumentere sin pålidelighed, og
 2. Virksomheden har udsigt til at få en kontrakt tildelt, blive prækvalificeret eller  allerede har fået tildelt kontrakten

 

Det følger af udbudsloven § 138, stk. 1., 2. pkt., at offentlige ordregivere er forpligtet til at indhente og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt en virksomheds dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig i henhold til udbudslovens § 138, stk. 3.

Ordregivere er desuden forpligtet til indsamle og indsende den nødvendige dokumentation fra virksomheden, som skal lægges til grund for styrelsens vejledende udtalelse.

Pligten til at anmode om en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at pligten alene gælder for udbud og kontrakter, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort efter 1. januar.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man finde vejledning i form af:

 • Korte guides der giver en hurtig indføring i reglerne for, hvordan ordregivere skal indhente pålidelighedsvurderinger, og virksomheder kan dokumentere pålidelighed.
 • Skabeloner der kan anvendes af ordregivere, når de skal anmode om en vejledende udtalelse og til virksomheder, når de vil afgive dokumentation for pålidelighed.
 • Et spørgsmål/svar-modul (FAQ) om reglerne for pålidelighedsvurderinger og vejledende udtalelser.

En længere vejledning, der supplerer ovenstående, forventes offentliggjort i januar 2023.

Fra d. 2. januar 2023 kan styrelsen desuden kontaktes på e-mail ep@kfst.dk, som er knyttet til Enhed for pålidelighedsvurdering.

Indholdsoversigt 

Her kan du finde de hyppigste spørgsmål og svar om pålidelighedsvurdering og dokumentation af pålidelighed. 

 

 • Gældende ret

  Se gældende regler for dokumentation- og vurdering af pålidelighed, som følger af udbudsloven fra d. 1. januar 2023

  Læs reglerne her

 • Guide & skabelon for ordregivere

  Se hvordan du som ordregiver anmoder om en vejledende udtalelse

  Gå til guide & skabelon

 • Guide & skabelon for virksomheder

  Se hvordan du som virksomhed kan afgive dokumentation for pålidelighed

  Gå til guide & skabelon

 • FAQ

  Få svar på spørgsmål om pålidelighedsvurderinger og dokumentation af pålidelighed

  Se alle spørgsmål

 • Om os

  Find kontaktinformationer og læs om Enhed for pålidelighedsvurdering

  Gå til info & kontakt

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.