Pressemeddelelse

Østre Landsret: Outdoor-medieudbydere har overtrådt konkurrenceloven

Østre Landsret har afgjort, at Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux har overtrådt konkurrenceloven ved at have koordineret rabatter via skriftlige aftaler og samordnet praksis. Retten fastslår, at det også var ulovligt, da virksomhederne fortsatte adfærden, efter deres skriftlige aftaler udløb.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

Dommen vedrører især det konkurrenceretlige aftalebegreb. I sagen har parterne koordineret rabatter i to perioder. I den første periode forelå der skriftlige aftaler og i den efterfølgende fortsatte virksomhederne med at anvende de tidligere aftalte rabatsatser. Retten slår fast, at konkurrenceloven er overtrådt – også i den efterfølgende periode, hvor de skriftlige aftaler var udløbet.

Om perioden uden skriftlige aftaler skriver Østre Landsret i dommen:

"Landsretten finder på den nævnte baggrund, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets vurdering, hvorefter de tidligere indgåede skriftlige aftaler, herunder særligt 2010-aftalen, uanset at de formelt var ophørt, fortsat havde virkninger efter 2010, idet de førte til en fortsat samordning mellem AFA og CCDK af medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, der havde samme resultat som tilsigtet med 2010-aftalen."

Østre Landsret har afgjort, at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå ulovlige aftaler og samordne deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier. Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet, blandt andet ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.

Sagen vedrører to perioder, hvor virksomhederne i den første periode fra 5. september 2008 til 31. december 2010 havde indgået skriftlige aftaler om fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. Herefter fortsatte virksomhederne imidlertid i en periode fra 1. januar 2011 til 21. april 2015 med at anvende de tidligere aftalte rabatsatser.

For begge perioder har Østre Landsret afgjort, at virksomhederne i strid med konkurrenceloven har indgået en ulovlig koordinering af fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Oprindelig afgjorde Konkurrencerådet i december 2018, at virksomhederne i begge perioder havde overtrådt konkurrenceloven. Rådets afgørelse blev i 2019 stadfæstet i Konkurrenceankenævnet, hvorefter virksomhederne ankede sagen til Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten afgjorde, at de kun havde overtrådt konkurrencereglerne i perioden, hvor der forelå skriftlige aftaler. Herefter ankede Konkurrencerådet Sø- og Handelsrettens domme over virksomhederne til Østre Landsret. Det er de ankesager, der nu er faldet dom i fra Østre Landsret.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.