Pressemeddelelse

Det grønne fylder mere i offentlige udbud

60 procent af de større offentlige udbud indeholder grønne elementer, og andelen er steget væsentligt siden 2020. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Status for offentlig konkurrence 2022”, som også viser, at omkring hver fjerde af de opgaver, der kan konkurrenceudsættes, bliver sendt i udbud.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jesper Gregers Linaa:

Det offentlige og private handler i stort omfang med hinanden. Samhandlen udgør 16 pct. af Danmarks BNP. Derfor har det stor betydning for økonomien, hvordan det offentlig-private samarbejde sker i praksis, og hvordan de offentlige ordregivere prioriterer deres udbud og deres indkøb.
Vi kan se, at det grønne fylder mere og mere i de offentlige opgaver, der sendes i udbud. Det kan indikere, at offentlige ordregivere er blevet mere opmærksomme på deres muligheder for at påvirke den grønne omstilling gennem de krav, de stiller i deres opgavebeskrivelser.

I 2021 har det offentlige købt ind for godt 400 milliarder kroner. Samlet set er der offentliggjort godt 2.200 danske EU-udbud. Det viser den årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence 2022”, som denne gang indeholder et særkapitel om blandt andet andelen af udbud, der indeholder grønne og klimavenlige elementer.

Andelen af EU-udbud, der indeholder grønne ord, og dermed potentielt et eller flere grønne elementer, er opgjort til 60 procent i 2022. Det er en stigning på 16 procentpoint i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2020, hvor andelen var opgjort til 44 procent. Nogle af de ord, der nævnes oftest, er ”miljø/environment”, ”livscyklus”, ”klima”, ”ISO 14001” og ”energimærke/energimærkning”.

Undersøgelsen tager ikke stilling til, om de enkelte udbud rent faktisk kan anses for at være grønne, ligesom det ikke er undersøgt, om indkøbene i sidste ende har medført en egentlig klima- eller miljøgevinst. Undersøgelsen giver imidlertid et billede af, at ordregivere er blevet mere opmærksomme på at inddrage miljø- og klimaforbedrende tiltag i deres udbud.

I 2021 har andelen af konkurrenceudsatte tjenesteydelser, som kan løses af både private leverandører og det offentlige selv, udgjort 26,6 procent. Det er det højeste niveau, som endnu er målt. Udviklingen er dog påvirket af Covid-19-krisen og skal derfor ikke ses som en tendens. Stigningen kan således særligt tilskrives regionerne, hvor graden af konkurrenceudsættelse er steget med mere end 5 procentpoint fra 2020 til 2021.

Virksomheder med færre end 50 ansatte har i 2021 vundet knap 40 procent af de danske EU-udbud. Det er mindre end i 2020, selv om en stigende andel af de offentlige udbud er blevet opdelt i mindre kontrakter.

Det gennemsnitlige antal tilbud, som ordregiverne modtager i deres EU-udbud, er fortsat knap 4 tilbud. Det peger på, at ordregivere i de fleste tilfælde oplever en god konkurrence om opgaverne.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.