Pressemeddelelse

Den økonomiske regulering af vandselskaber gavner forbrugerne

En kubikmeter vand kostede i gennemsnit 74 kroner sidste år. Siden den økonomiske regulering af vandsektoren trådte i kraft i 2011 har de reale vandpriser været stabile trods omfattende investeringer i blandt andet klimasikring og forsyningssikkerhed. Forsyningssekretariatet udgiver i dag sin årsberetning for 2022.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Hvert vandselskab er et naturligt monopol, og historien har vist, at det vil være dyrere for kunderne, hvis vi ikke havde den økonomiske regulering af vandsektoren. Uden reguleringen ville eksempelvis drikkevandet fra de større selskaber være 13-17 procent dyrere ifølge vores analyser.

Ved systematisk at sammenligne vandselskaber og stille krav til effektiv drift skaber Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et kunstigt konkurrencepres på vandselskaberne.

Forsyningssekretariatet har fastsat økonomiske rammer for 234 drikke- og spildevandsselskaber for 2023. De samlede rammer er steget 2,2 pct. for drikkevandsselskaber og 1,9 pct. for spildevandsselskaber sammenlignet med sidste år.

Stigningerne afspejler blandt andet, at vandselskaberne har fået nye opgaver. Spildevandsselskaberne er fx i fuld gang med klimatilpasning, der skal sikre danskerne mod skader ved kraftig regn.

Forsyningssekretariatet har i 2022 behandlet omkring 1.000 ansøgninger om klimatilpasningsprojekter, og i alt godkendt projekter for næsten 15 milliarder kroner.

Der har de senere år været en tendens til kortere sagsbehandlingstider i Forsyningssekretariatet. Ud over at alle lovbestemte frister er overholdt har sekretariatet opstillet egne mål for sagsbehandlingstider, som også er opfyldt. For eksempel er der i 2022 truffet flere afgørelser end før om nye fusioner i vandsektoren med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 25 hverdage.

2022 har også været præget af analysearbejde, blandt andet om integration af forsyningssikkerhed i de økonomiske benchmarkingmodeller.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Det betaler husstande for vand

  • En gennemsnitlig familie med 2,1 personer bruger 81,3 m3 vand om året. Det koster i gennemsnit omkring 5.600 kr. Heraf går omkring 3.100 kr. til spildevandsselskaber, 1.100 kr. til drikkevandsselskaber og 1.400 kr. til moms og afgifter.
  • En ”stor” familie med to voksne og tre børn, der bruger 170 m3 vand om året, betaler i gennemsnit omkring 11.200 kr. årligt.
  • En ”lille” husholdning (fx en enlig) med et årligt vandforbrug på 50 m3 betaler i gennemsnit omkring 4.100 kr. om året.

Udgifter til vand har relativt størst betydning for familier med lave indkomster

  • En lavindkomst husstand med en årlig disponibel indkomst på 135.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 4,2 pct. af husstandens disponible indkomst på drikke- og spildevand.
  • En husstand med en årlig disponibel indkomst på 400.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 1,4 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.
  • En husstand med en årlig disponibel indkomst på 800.000 kr. og et vandforbrug på 81,3 m3 vand om året bruger i gennemsnit 0,7 pct. af deres disponible indkomst på drikke- og spildevand.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.