Pressemeddelelse

Konkurrencerådet griber ind i tysk overtagelse af forretningsenhed hos DSB

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge har afgivet tilsagn, der sikrer, at mindre danske aktører fortsat kan modtage reservedele til deres tog på rimelige vilkår, efter den tyske virksomhed har overtaget enekontrollen med DSB Component Workshop.

Pressemeddelelsen er 23. juni 2022 opdateret med årstal i sidste afsnit

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Uden tilsagn skulle fusionen forbydes, fordi den kunne skade en række mindre danske togoperatører, typisk lokalbaner, og mindre leverandører af togvedligehold. De har hidtil haft adgang til at købe reservedele direkte hos Knorr-Bremse og står selv for montering og vedligehold i øvrigt. Med tilsagnene kan det forsætte. Tilsagnene sikrer, at Knorr-Bremse ikke kan tvinge dem til at få udført vedligeholdet hos DSB Component Workshop ved at nægte at levere reservedele til dem.

Knorr-Bremse System für Schienenfahrzeuge (Knorr-Bremse), der blandt andet fremstiller og sælger reservedele til tog, overtager DSB Component Workshop, der udfører vedligehold på primært DSB’s tog.

Konkurrencerådet har netop godkendt overtagelsen, efter at Knorr-Bremse har afgivet en række tilsagn, der skal sikre, at transaktionen ikke hæmmer konkurrencen og dermed stiller mindre togoperatører og leverandører af vedligehold i Danmark ringere end i dag. Tilsagnene gælder i ti år, og de indebærer blandt andet, at Knorr-Bremse skal:

  • levere reservedele til eksisterende og fremtidige mindre, danske kunder til fair, rimelige og ikke diskriminerende vilkår og priser, med mindre Knorr-Bremse kan dokumentere, at det ikke er muligt som følge af kapacitetsbegrænsninger.

Knorr-Bremse har desuden afgivet tilsagn, der vedrører håndteringen af eventuelle kommende klager fra mindre, danske kunder og om orientering af konkurrencemyndighederne herom.

Før der kunne træffes afgørelse om fusionen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en række omfattende undersøgelser. Styrelsen har blandt andet været i kontakt med både danske og udenlandske kunder og konkurrenter til Knorr-Bremse og DSB Component Workshop på flere forskellige forretningsområder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en endelig anmeldelse af fusionen medio september 2021. Det har været nødvendigt, at sætte tidsfristerne for sagsbehandlingen i stå flere gange i forløbet, fordi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afventet svar fra parterne.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.

Når konkurrencemyndighederne griber ind i en fusion

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.
  • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

                    

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.