Pressemeddelelse

Analyse: Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren

Forsyningssikkerheden og kvaliteten af drikkevand og spildevand er overordnet god i Danmark. Men incitamentet til at fastholde eller øge niveauet kan styrkes. En ny analyse undersøger, hvordan det kan gøres.

Incitamentet til at sikre en høj forsyningssikkerhed for drikkevand og spildevand kan styrkes. Det kan blandt andet ske ved, at der fremover tages bedre højde for vandselskabers omkostninger til forsyningssikkerhed ved at integrere dem i den benchmarkingmodel, som i dag tilskynder vandselskaberne til så effektiv drift som muligt, så vandpriser ikke bliver unødvendigt høje for forbrugere og virksomheder.

Analysen er udarbejdet på baggrund af en politisk aftale fra 2018 om justeret økonomisk regulering af vandsektoren. Ifølge aftalen skal forsyningssikkerhed integreres i den økonomiske regulering af vandselskaberne.

Læs analysen ”Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren” her

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.