Pressemeddelelse

Nye krav til sider med søgeresultater og brugeranmeldelser

En ændring af markedsføringsloven træder i kraft i dag. Den skal blandt andet gøre det nemmere for brugerne at gennemskue sider med søgeresultater og brugeranmeldelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bistået med det lovforberedende arbejde, herunder udført et adfærdsvidenskabeligt forsøg om visning af søgeresultater.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen, siger:

Ændringerne af markedsføringsreglerne vil blandt andet gøre det lettere for forbrugerne at navigere på de digitale markeder. Blandt andet skærpes kravene til markedsføring, hvor der er betalt for høj placering i søgeresultater eller henvises til brugeranmeldelser, som det for eksempel ofte ses på bookingportaler
Vores adfærdsvidenskabelige undersøgelse har vist, at forbrugerne meget nemt overser, hvis der er betalt for, at et søgeresultat kommer højt op på listen, og at der skal rigtig meget til, før de bemærker det. Med de nye regler hjælpes forbrugerne lidt på vej, da det nu skal fremgå tydeligere, hvordan listerne er rangeret.

Fra i dag skal hjemmesider, der viser søgeresultater oplyse, hvad der ligger bag rangeringen af søgeresultaterne. De vigtigste parametre for rangordningen skal fremgå klart og forståeligt i et særskilt afsnit på siden med resultaterne. Og de øvrige oplysninger må maksimalt være et klik væk og skal være formuleret kortfattede, lette at læse og synlige.

De nye krav er en følge af ændringer i markedsføringsloven, som har virkning fra i dag. Loven er også ændret på andre områder. Blandt andet er der nye regler for erhvervsdrivende, der benytter brugeranmeldelser i deres markedsføring. De skal fremover på en klar og forståelig måde oplyse, hvorvidt og i givet fald, hvordan de sikrer, at anmeldelserne stammer fra forbrugere, der faktisk har anvendt eller købt produkterne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har stået for det lovforberedende arbejde til den ændrede markedsføringslov. Styrelsen har desuden deltaget i forhandlingerne om det EU-direktiv, som ligger bag lovændringen.

I forbindelse med implementeringen i dansk lov lavede styrelsen en adfærdsvidenskabelig undersøgelse af forbrugernes brug af sider med søgeresultater. Resultaterne er siden delt med andre EU-lande, som på tilsvarende vis skulle implementere EU-direktiverne.

Hvis forbrugerne ikke er opmærksomme på, at erhvervsdrivende har betalt for at blive vist højt i søgningen, så risikerer forbrugerne at være misinformerede forud for deres køb.

Undersøgelsen viste, at antallet af forbrugere, der bemærkede, at der var betalt, blev næsten tredoblet, hvis informationerne om betalingen blev præsentere meget tydeligt. Informationen skulle fremhæves på siden, den skulle placeres tæt på de resultater, den refererede til, og så skulle den være let at læse og forstå.

Til forsøget bag undersøgelsen var der designet tre forskellige sider med søgeresultater, hvor det på forskellig vis fremgik, om der var betalt for placeringen. Over 1000 forbrugere fik besked på, at de skulle booke et hotelværelse, og fik så vist en af de tre versioner, når de søgte. Herefter skulle de svare på, om nogle af hotellerne havde betalt for placeringen på listen og om de havde bemærket andre oplysninger om søgeresultaterne.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.