Pressemeddelelse

Konkurrencerådet griber ind i fibernet-fusion

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af selskabet Verdo Tele, og Norlys overtager dermed fibernet i Randers og Hobro. For at opnå godkendelsen har Norlys over for Konkurrencerådet afgivet tilsagn, som skal sikre, at fusionen ikke forringer konkurrencen.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Norlys har blandt andet forpligtet sig til, at selskabet ikke giver konkurrenter, som benytter Verdo Teles fibernet, ringere vilkår end de vilkår, som Norlys’ eget selskab Stofa har. Det betyder, at der fremadrettet kan være konkurrence om at levere det bedste tv- og bredbåndsprodukter til forbrugerne via Verdo Teles net.

Konkurrencerådet har godkendt, at Norlys Tele Service A/S’ overtager Verdo Tele A/S, der ejer og driver fibernet i Randers og Hobro. Godkendelsen sker efter, at Norlys har givet en række tilsagn.  De tilsagn skal blandt andet sikre, at leverandører af tv- og bredbåndsprodukter kan få adgang til fibernettet på tilsvarende vilkår, som de kunne opnå med Verdo Tele som ejer.

Hidtil har Stofa, som er ejet af Norlys, været eneste leverandør af tv- og bredbåndsprodukter på Verdo Teles fibernet. Verdo Tele har dog igangsat en åbning af fibernettet for andre leverandører.

Norlys har blandt andet givet tilsagn om ikke at diskriminere mellem leverandører af tv- og bredbåndsløsninger på Verdo Teles fibernet. Herudover har Norlys forpligtet sig til, at alle leverandører på Verdo Teles net får tilbudt at betale Verdo Teles engros- og kampagnepriser i en periode efter fusionen. Konkurrencerådet har med sin godkendelse af fusionen accepteret tilsagnene.

Norlys ejer fiberinfrastruktur i store dele af Jylland. Desuden ejer koncernen blandt andet selskabet Stofa, der leverer tv- og bredbåndsprodukter til husstande over hele landet.

Fusionen er henvist til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra Erhvervsstyrelsen efter lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, da der er tale om udbydere af elektroniske kommunikationsnet.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Når konkurrencemyndighederne griber ind i fusioner

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn.
  • Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene.
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde.
  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.