Pressemeddelelse

Forslag om ny udbudslov førstebehandles

Folketinget ventes i dag at førstebehandle et lovforslag, der skal revidere udbudsloven. Lovforslaget er fremsat af erhvervsminister Simon Kollerup og bygger blandt andet på en evaluering af loven, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført.

De foreslåede ændringer af udbudsloven har blandt andet til formål at fremme anvendelse af oplæringsklausuler, udvide reglerne om udelukkelse, styrke små og mellemstore virksomheders muligheder for at levere til den offentlige sektor, sikre mere effektive regler samt at styrke innovationen og de grønne indkøb.

Hvis lovforslaget vedtages, vil ændringerne træde i kraft 1. juli 2022 på nær de ændringer, som vedrører pålidelighedsvurderinger. De træder først i kraft 1. januar 2023. Ændringerne gælder alle udbud, som offentliggøres efter ikrafttrædelsen.

Udbudsloven blev vedtaget i november 2015 og implementerede dermed for første gang EU’s udbudsdirektiv i en dansk lov. Det blev i den forbindelse fastsat, at loven skulle evalueres i 2020.

Evalueringen viste blandt andet, at udbudsloven samlet set har bidraget til at skabe mere klarhed over reglerne for offentlige indkøb og udbud. Den viste dog også, at der er grundlag og muligheder for at styrke udbudsloven yderligere på flere konkrete områder.

Lovforslaget har været i offentlig høring i foråret 2022, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget til det lovforberedende arbejde.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.