Pressemeddelelse

Konkurrencerådet godkender Alm. Brands køb af Codan Forsikring

Konkurrencerådet har godkendt, at Alm. Brand A/S overtager de danske aktiviteter i Codan Forsikring A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft betænkeligheder ved fusionen, fordi den muligvis kunne skade kunder med erhvervsforsikringer. Fusionen kunne dog godkendes efter nærmere undersøgelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

Fusionen skaber den næststørste aktør på markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder. Der er på den baggrund gennemført omfattende undersøgelser af fusionens mulige virkninger. Vi har herefter konkluderet, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt og derfor skal godkendes.
Det har blandt andet haft betydning for godkendelsen, at Alm. Brand og Codan fokuserer på forskellige kundesegmenter. Det har desuden vist sig, at erhvervskunderne er relativt prisbevidste, og at der generelt er en vis dynamik på markedet for erhvervsforsikringer, så erhvervskunder kan være svære at fastholde, hvis prisen hæves som følge af fusionen. Det skal blandt andet ses i lyset af, at erhvervskunder ofte bruger forsikringsmæglere for at skabe konkurrence om køb af forsikringer.

Konkurrencerådet har godkendt Alm. Brands overtagelse af de danske aktiviteter i Codan Forsikring. Begge selskaber sælger skadesforsikringer til både privat- og erhvervskunder.

Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark. Alligevel vurderer Konkurrencerådet ikke, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført omfattende undersøgelser blandt erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere. De viser blandt andet, at Alm. Brand primært har små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært har større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viser resultaterne, at konkurrencen skulle blive hæmmet betydeligt.

Hvad angår markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark vil Alm. Brand efter fusionen få en markedsandel på 10-20 procent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser gav ikke anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked.

Sidste år fik canadiske Intact Financial Cooperation enekontrol med Codan i Danmark, mens det danske forsikringsselskab Tryg blev mindretalsaktionær. Alm. Brand har med fusionen overtaget det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Dansk fusionskontrol

Konkurrencemyndighederne skal godkende alle større fusioner. Det gælder blandt andet fusioner, hvor mindst en af de deltagende virksomheder har en årlig omsætning over 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.