Pressemeddelelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt brændstofselskaber for overtrædelser af konkurrenceloven

Priserne på benzin og diesel har i en længere periode været ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet grundigt og konkluderer, at de ens priser ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Det kan synes påfaldende, når priserne er ens hos alle brændstofselskaber, og derfor har vi undersøgt det nøje. Vi har dog ikke konstateret overtrædelser af konkurrenceloven i form af aftaler eller lignende mellem selskaberne. Derimod ser det ud til, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og autodiesel i perioden efter marts 2020 har medført mindre priskonkurrence mellem tankstationerne.
Forbrugere skal ikke undervurdere deres egen betydning for konkurrencen. De kan selv bidrage til igen at skærpe priskonkurrencen gennem deres adfærd, når de tanker. For eksempel er ubemandede tankstationer ofte billigere end bemandede. Derudover kan forbrugerne tanke, når prisen synes lav, i stedet for, når tanken er ved at være tom. Og endelig kan der være lokale tilbud, selv om der er længere imellem dem end tidligere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget mange henvendelser om priserne på benzin og diesel, fordi de, siden Covid-19-krisen begyndte, har været meget ens i hele landet. Derfor har styrelsen gennemført omfattende undersøgelser af markedet, herunder uanmeldte kontrolundersøgelser blandt brændstofselskaber.

Når der over en længere periode har været ens pumpepriser på tværs af tankstationer og lokalområder, så kan det skyldes andre forhold end overtrædelser af konkurrenceloven.

Styrelsens undersøgelser viser, at de ensartede priser blandt andet kan skyldes, at selskaberne uafhængigt af hinanden holder øje med og følger hinandens priser. Undersøgelserne viser også, at forbrugerne kan være mere aktive og lægge et pres på selskaberne til at konkurrere mere på priser.

I næsten to år har selskabernes priser ændret sig omtrent samtidigt og har været usædvanligt ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Dette mønster opstod kort efter nedlukningen af Danmark i marts 2020, hvor efterspørgslen efter brændstof faldt markant. Efterspørgslen er nu steget igen, og det må forventes, at der atter er grundlag for lokal og øget priskonkurrence mellem selskaberne.

Flere forhold har betydning for prisen på benzin og diesel, blandt andet særligt olieprisen. Derudover er brændstof pålagt moms og flere faste afgifter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsat følge udviklingen på markedet.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.