Pressemeddelelse

Bøde på 8 millioner kroner til producent af børne- og babyudstyr

HTS Besafe, der blandt andet producerer voksiposer og autostole til babyer og børn, har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i mere end fem år. Virksomheden har accepteret en bøde på 8 millioner kroner for overtrædelsen.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger:

Det går ud over kunderne, når en leverandør forlanger, at forhandlerne holder sig til de vejledende priser. I denne sag har leverandøren tilmed hindret forhandlerne i at sælge nogle af leverandørens produkter på nettet. Det begrænser alt sammen den effektive konkurrence.

Virksomheden ”HTS Besafe, filial af HTS Besafe AS, Norge”, der producerer baby- og børneprodukter, har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og betaler en bøde på 8.000.000 kroner.

I en periode fra primo 2015 til ultimo 2020 har HTS Besafe indgået aftaler med en række af sine forhandlere om, at de skulle holde sig til den vejledende udsalgspris på nogle af virksomhedens produkter. Blandt andet har forhandlerne ikke haft mulighed for at sælge nogle autostole og nogle af de såkaldte ”voksiposer” med rabat. Samtidig har HTS Besafe gennem aftalerne begrænset online-salg af visse produkter fra flere af forhandlernes webshops.

Bødeforelægget er udstedt af Konkurrencerådet, og bødens størrelse er fastsat på baggrund overtrædelsens grovhed og varighed, samt størrelsen af koncernens omsætning. Som en formildende omstændighed for bødens størrelse har det haft betydning, at HTS Besafe gør en aktiv indsats for, at alle virksomhedens medarbejdere overholder konkurrenceloven og at virksomheden har medvirket til opklaringen af sagen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs bødevedtagelsen

FAKTA: BINDENDE VIDERESALGSPRISER

En forhandler skal have mulighed for selv at bestemme sine salgspriser. Det er derfor forbudt, hvis en leverandør aftaler med sin forhandler, at forhandleren skal sælge produkterne til en bestemt pris.

Det gælder også, hvis leverandøren belønner sin forhandler for at følge et bestemt prisniveau, for eksempel ved at tilbyde en bonus. Og det samme er tilfældet, hvis leverandøren i stedet straffer forhandleren for ikke at følge et bestemt prisniveau, for eksempel ved at afbryde leverancerne.

Dette udgør en bindende videresalgspris og er ulovligt i henhold til konkurrenceloven.

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.